Λίγα λόγια για την παραγωγή Χρωμάτων

Λίγα λόγια για την παραγωγή Χρωμάτων

Λίγα λόγια για την παραγωγή Χρωμάτων

 

Σύμφωνα με το DIN EN ISO 4618,

 

ένα υλικό επικάλυψης (χρώμα) είναι ένα προϊόν σε μορφή υγρού, πάστας ή σκόνης το οποίο όταν εφαρμόζεται σε ένα υπόστρωμα, σχηματίζει μια μεμβράνη με προστατευτικές, διακοσμητικές και/ή άλλες ειδικές ιδιότητες.

 

Αυτός ο γενικός όρος συνοδεύεται από μια σειρά δευτερευόντων όρων με τους οποίους μπορούν να ταξινομηθούν τα υλικά επικάλυψης. Η ονοματολογία βασίζεται συμβατικά σε

– το σύστημα δημιουργίας φιλμ, π.χ. αλκυδικό χρώμα, χρώμα PU,

– τη λειτουργία επικάλυψης, π.χ. αστάρι, υλικό πλήρωσης, topcoat

– περιεκτικότητα σε διαλύτες, π.χ. χαμηλή περιεκτικότητα σε στερεά, υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά, επικάλυψη πούδρας, χρώματα υδατικής βάσεως

 

Σύνθεση ενός υλικού επικάλυψης

 

Η σύνθεση ενός χρώματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, σε σχέση με τους οποίους πρέπει να αποφασίζονται κατά προτεραιότητα τα παρακάτω:

– φύση και λειτουργία του επιθυμητού προϊόντος (π.χ. αστάρι, top coat)

– φύση της εφαρμογής (διαδικασία εφαρμογής, τρόπος δημιουργίας φιλμ)

– είδος του υποστρώματος

– επιθυμητές φυσικές και χημικές ιδιότητες (π.χ. αντοχή στις καιρικές συνθήκες, αντοχή στις γρατζουνιές, αλκάλια αντίσταση)

– οπτικές ιδιότητες (π.χ. απόχρωση, στιλπνότητα)

– τύπος (1 συστατικού, 2 συστατικών, πούδρα)

– κανονισμοί ασφάλειας και περιβάλλοντος

– δυνατότητα χρήσης υφιστάμενων εγκαταστάσεων για παραγωγή

– κόστος και εφικτή τιμή.

 

Από τα παραπάνω, είναι σαφές ότι καμία λύση δεν μπορεί ιδανικά να ικανοποιήσει κάθε προσδοκία και απαίτηση των υλικών επικάλυψης. Ο παραγωγός πρέπει να βρει έναν λογικό συμβιβασμό που να ικανοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερες από τις απαιτήσεις, ιδίως εκείνες που έχουν πιο θεμελιώδη σημασία χωρίς να δημιουργεί σοβαρά μειονεκτήματα ή ελαττώματα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και για φαινομενικά μικρές αλλαγές στο φάσμα των απαιτήσεων, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια ολόκληρη σειρά δοκιμών πριν από την ανακάλυψη της βέλτιστης λύσης.

Ο παρασκευαστής θα εκπλήσσεται συνεχώς από τις απροσδόκητες συνέπειες που προκύπτουν από μια αλλαγή στη συνταγή, η οποία, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διευκολύνει την εξεύρεση μιας λύσης, συνήθως την καθιστά ακόμα πιο δύσκολη. Ως εκ τούτου, ένας επιτυχημένος παραγωγός όχι μόνο χρειάζεται καλή γνώση των πρώτων υλών στην αγορά – κλάση συστατικών, καθαρότητα, χημικές και φυσικές ιδιότητες κ.λπ.– αλλά πρέπει επίσης να έχει μια διεξοδική γνώση χημείας και μηχανικής για να μπορέσει να λάβει υπόψη τουλάχιστον την πλειονότητα των πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συστατικών στη σύνθεση χρωμάτων.

 

Ανακαλύψτε εδώ τη γκάμα προϊόντων επικάλυψης της Zeus Paints!

Post a Comment

image
  • Ελεκίστρα, Πάτρα, 26500, Ελλάδα
  • +30 2610 641 648